terug
De ene introduceert de andere brug, samen openen ze de gehele site tot een plek van verpozing. De Nieuwbrug onderscheidt zich van de Wienaardbrug door de ambiance van het drukke verkeer. De positionering van de Wienaardbrug tussen de sterk heroplevende Oude Beestenmarkt en de Reep plaatst die brug temidden van twee belangrijke voetgangersgebieden. Om die redenen achten wij het opportuun ook hier de brug de accomodatie te geven van plek van verpozing, minstens plaatst dit het autoverkeer morfologisch op de 2° plaats en de voetganger verifieerbaar op de eerste bank. De bruggen worden strak, elegant, sober en fijn geconcipieerd. Een vlakke witte plaat gaat van de ene zijde naar de andere. Scherpe randen accentueren dat het een brug is door de massa eronder uitdrukkelijk afwezig te stellen. Het witte maakt de overbrugging luchtiger. De leuning van de brug bestaat ook bij deze tweede brug uit een zitbank. De brug bezit ter hoogte van zijn uitkraging een voetpad in glas. De brug versterkt de binding met het water; vanop het voetpad of de zitbank ziet men het water. Vanuit het water gezien is de fijne witte plaat met zijn glazen delen niet minder een aantrekkelijke architecturale sequens voor de rondvaarten.
Concept Tweebruggen