terug
De stedenbouwkundige actualiteit van baanwinkels werd vormgegeven door de parking te ontwerpen als een belangrijk omgevingselement. Een ranke parkeerplaat verzelfstandigt zich door over het landschap uit te kragen. De brug er naartoe participeert deze sculpturale geste. De tienvoudig verbrede gracht accentueert de beeldhouwkundige ambities van de parkeerplaat, terzelfdertijd verleent de gracht natuur aan de omgeving. Het winkelpand en de parkeerplaat lopen in elkaars verlengde. Hun afstanden en openingen maken plaats voor natuur.

Het gebouw zelf werd ontworpen met maximale glasafmetingen. De materialen, hun verhoudingen en dimensioneringen beogen het gebouw licht, ruimte en rankheid te verlenen. Openheid en transparantie werden hier gekoppeld aan witte materialen die flinterdun werden gedetailleerd. Een overspanning van 34 meter lijkt zo te dragen op twee wanden van slechts enkele centimeters dikte. Ook de overspanning van het dak versmalt totdat ze slechts enkele centimeters dik is. De grondverlichting van de parkeerplaat participeert de transformatie om een baanwinkel binnen te loodsen in het domein van de architectuur. De ambitie van de opdrachtgevers H. en I. Merkcx, zaakvoerders van Lichtforum, om een bestaande baanwinkel architectuur te verlenen werd aldus beantwoordt.