terug
Twee gewone kavels volstonden om twintig sociale woningen en vijf nieuwe publieke ruimtes er op te bouwen. Dit project werd laureaat uit een prijsvraag georganiseerd door de Vlaamse Bouwmeester uit 115 kandidaten precies omwille van het surplus dat dit project zou betekenen voor de ganse gemeente. De angst van naburige villa’s om waardevermindering van hun pand werd hier omgekeerd door het aanreiken van kwalitatieve openbare ruimten. Diverse publieke ruimten binden het project aan de grotere omgeving en verlenen er aura aan. De stellingname van architect Coopman dat sociale woningbouw kan instaan voor een uitbreiding van het netwerk van kwalitatieve publieke ruimten werd hier gerealiseerd. De omhulling van die publiek ruimten met hedendaagse architectuur ontneemt fi naal het stigma dat gepaard gaat met sociale woningbouw. De veel gemaakte vergissing dat het hier zou gaan om luxe appartementen bewijst dat sociale woningbouw - mits gekozen werd voor de juiste architect - vandaan kan zijn van zijn negatieve connotatie en in tegendeel een ruimere omgeving kan opwaarderen. Dat overheidsmiddelen zo geoptimaliseerd worden voor een ganse gemeente wordt hier dan ook naar voren gebracht als een nieuwe nrom van goed bestuur