terug
Een evenementenplein die de bestaande historische gebouwen daartoe aanwendt en centraal stelt vormt hier het basis idee. Het aanwenden en openen van deze monumenten vormt de beste keuze om dit plein vorm te geven. Een beperkt aantal verbouwingen aan deze monumenten volstaat om van de achterzijden van deze monumenten voorzijden te maken. Achterkanten als voorkant van een plein.

Na de afbraak van de twee bouwblokken tussen het Belfort en de Sint-Niklaaskerk grensden drie belangrijke gebouwen met hun rugzijde aan een nieuw groot plein. De drie Gentse monumenten werden zo wel algeheel in het zicht gesteld, evenwel was de vormloosheid van het plein en de tegenwoordigheid van achterkanten voldoende om dit plein honderd jaar een desolate indruk te geven. Diverse ingrepen hebben tot op heden van dit plein niet het centrum van Gent kunnen maken. Men passeert en parkeert er (d.d. 2000). Het plein bezit teveel gaten om te werken als stedelijke kamer, het wordt beschouwd als een vormloos plein waarbij drie uitzonderlijk belangrijke monumenten voor Gent, namelijk het stadhuis, het Belfort en de Sint Niklaaskerk hun rug tonen. Elk plein een zegen.

In navolging van Burgemeester Braun zijn wij het eens met de maatschappelijke potenties van deze radicale ingreep meer bepaald het creƫren van publieke ruimten in het centrum van de stad. Dat dit plein gerealiseerd werd tussen drie monumenten zou de identiteit van het plein maximaal moeten ondersteunen. Evenwel werkte het niet zo. Op de eerste plaats omdat vermelde monumenten geen enkele betrokkenheid hebben naar dit nieuwe plein.
Concept Tweebruggen