terug

CURRICULUM VITAE DIRK COOPMAN


In 1979 afgestudeerd als architect aan het S.H.I.A.S (Stedelijk Hoger Instituut voor Architectuur & Stedenbouw te Gent) met grote onderscheiding (85%).
Bij de proclamatie werd de driejaarlijkse prijs Baron Audoor overhandigd die gegeven wordt aan de meest verdienstelijke student van de laatste drie jaren.

Gelijktijdig met de architectuurstudies werd stedenbouw gestudeerd. Deze aanvullende studierichting duurde twee jaar. In beide jaren werd grote onderscheiding behaald.

Reeds op 24-jarige leeftijd werd atelierbegeleiding gegeven aan het 4° jaar ir. architectuur KUL Leuven in het kader van een doctoraat in de architectuur.

1984 Oprichting ‘Architectenbureau Dirk Coopman’

Sedert 1992 geeft Dirk Coopman het hoofdvak ‘architectuurontwerpen’ aan het Sint Lucas Brussel en Sint Lucas Gent.

Meerdere jaren actief lid van I.L.A.U.D (International laboratory of Architecture and Urban Design o.l.v. Giancarlo Di Carlo, ism. Peter Smitson e.a.). Gedurende drie jaren werd samen met deze ‘Team Ten’ leden de thematiek ‘Reading and Design of the Physical Environment’ geparticipeerd.

Dirk Coopman heeft tevens atelierbegeleiding gegeven aan de universiteiten van Leuven, Lund (SW) en Rennes (Fr).

Vanaf 2005 tevens lid van de Departementale raad van de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst -Sint Lucas.

Sedert 2005 lid van het Onderzoeks-Platform Kunsten (OPK) Associatie KUL.

D.d. 2014 wordt vormgegeven aan een academische ontwerpbureau welke een team van juristen, economen en economische geografen omvat.

Samen met advocate Griet Cnudde werd een strategisch adviesbureau voor ruimtelijke ordening opgericht welke besturen adviseert. Goede ruimtelijke ordening, creatie van kwalitatieve openbare ruimten, artistieke architectuur gaan daar hand in hand met juridische stedebouwkundige optimalisaties.

Het architectenbureau bouwt en verbouwt opgaves van zeer diverse omvang variërend van kleine verbouwingen en nieuwbouw voor particulieren tot grotere kantoorgebouwen en groepswoningbouw met stedenbouwkundige impact.

De laatste tien jaren werd het laureaatschap bekomen in evenzovele belangrijke architectuur- en stedenbouwkundige wedstrijden.

Op 17 november 2001 werd de pretieuze driejaarlijkse prijs voor stedenbouw van de ‘Academie Royale des sciences, des lettres & des beaux-arts ’ behaald.

Diverse realisaties waarover meer dan honderd publicaties tonen de relatie aan met de architectuuractualiteit.
(zie publicaties)
Tentoonstellingen


1984 - 1985: In het kader van een selectie voor de Eternitprijs: tentoonstellingen in Brussel, Amsterdam, Bonn, Rome.

1986: Tentoonstelling in het kader van ‘Architectuur als buur’. Sint Pieters Abdij Gent

1986: Tentoonstelling naar aanleiding van de poorten van het Filmgebeuren. Gent

1989: Tentoonstelling Handelsbeurs te Antwerpen: ‘Speculatieve werkelijkheid’

1990: Tentoonstelling ‘Deconstructie’ VUB

1991: Tentoonstelling ‘Unbuilt Belgium’ - Fondation Architecture. Laureaat ‘Unbuilt Belgium’

1993: Tentoonstelling ‘La Fornace’ Urbino. Met verslaggeving op Italiaanse TV

1994: Tentoonstelling en voordracht ‘Intercity’ University Lund Sweden. Openingsvoordracht gegeven naar aanleiding van het dertigjarige bestaan van de architectuurfaculteit Lund (Sw).

1995: Tentoonstelling ‘Het Mas’ (museum aan de stroom) Hessenhuis Antwerpen

1999: Tentoonstelling: ‘Care Project’ Tongeren Kanunnikenhof.

1999: Tentoonstelling Laureaten Justitiepaleis. Gerechtsgebouw te Gent.

2000: Trillenium Expo: ‘Aporieën van het wonen’ Basiliek Van Koekelberg Brussel

2000: Tentoonstelling: ‘Le fil Rouge’ Rectoraat Louvain La Neuve.

2001: Tentoonstelling ‘250 jaar architecten’ Museum voor sierkunst en Karmelieten klooster Gent

2002: Tentoonstelling ‘Twee bruggen’ Administratief Centrum Gent

2003: Tentoonstelling ‘Ontwerpwedstrijd VAC Leuven. Auditorium Twee Bronnen Leuven.

2004: Tentoonstelling ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ Wijkbibliotheek Brugse Poort

2005: Tentoonstelling ‘Grasduinen in de projectontwerpen van de Open Oproepen’ VAC te Hasselt.

2007: Tentoonstelling ‘Vlaams adminsitratief centrum te Leuven: Een Vlaams huis’ Organisatie Stad en Architectuur te Leuven.

2009: Tentoonstelling: ‘Academie voor muziek en dans te Dilbeek’

2010: Tentoonstelling “Ten Radicals” Cultuurcentrum Strombeek (Dirk Coopman en Lode Janssens beslissen om gegronde reden een maand voor de opening niet te particperen)
Nationale en internationale onderscheidingen.


Laureaat ‘Unbuilt Belgium’ - 1991

Laureaat internationale Justitiepaleis Gent 1999

Laureaat internationale Archeologisch museum Tongeren 1999

Laureaat Administratief centrum Rijksdienst voor Pensioenen (Brussel) 1999

Laureaat Museum Complex Zwijgershoek (Sint - Niklaas) 2001

Prix Ernest Acker - 2001

Laureaat site “ Ramen Gent 2000

Laureaat “ Twee bruggen” Gent 2001

Driejaarlijkse Prijs Stedenbouw met inzending “Intercity” 2001 Academie Royale des sciences, des lettres & des beaux-arts de Belgique 2001

Laureaat internationale architectuuwedstrijd Vlaams administratief Centrum Leuven 2002

Laureaat Site oude Vissershaven Zeebrugge 2002

Laureaat sociale woningbouw en omgevingsaanleg te Kruishoutem in het kader van de ‘Open Oproep’ van de bouwmeester 2003-2004

Laureaat School te Lennik 2006

Laueaat internationale architectuurwedstrijd Site Brugsepoot te Gent 2007

Laureaat internationale architectuurwedstrijd Academie voor muziek, woord en dans te Dilbeek. 2009

Laureaat internationale architectuurwedstrijd Vesalius Intstituut Gent 2010